De ce MentDrive? 

Beneficii

Reducerea timpului în gestiunea proceselor de mentenață cu până la 20% a personalului calificat. 

MentDrive automatizeză 100% dintre procesele de mentenanță. MentDrive are scopul de a planifica orice activitate de mentenanță sau intervenție, fie ea preventivă sau corectivă, sistematizând cine, când, unde și când trebuie efectuate acestea pentru fiecare echipament în parte.

Controlul strict al consumabilelor şi a stocurilor de piese de schimb utilizate în procesele de mentenanţă

MentDrive poate estima conform planului de mentenanţă nevoia de materiale consumabile ce trebuie achiziţionate în prealabil pentru buna desfăşurare a procesului de întreţinere. fapt care favorizează reducerea stocurilor de piese de schimb şi de consumabile neutilizate cu până la 20%.

Controlul strict al subcontractanţilor/ tehnicienilor angajaţi în procesul de întreţinere

MentDrive permite urmărirea activităţilor de întreţinere efectuate de către personalul intern/extern (subcontractanţi), salvând în baza de date toate operaţiunile de mentenanţă efectuate, inclusiv coordonatele GPS ale locului în care se desfăşoară activitatea de mentenanţă (pentru validarea efectuării acestor activități, nu doar versiunea "pe hârtie").

Proces de intervenţie rapidă în cadrul defecţiunilor semnalate

MentDrive Mobile, permite oricărei persoane cu responsabilitate prestabilită să notifice o defecţiune de orice fel, defecţiune care se înregistrează şi se transmite procesului de mentenanţă corectivă pentru soluţionare imediată.

Funcționalități implementate

  • Managementul echipamentelor/utilajelor din inventar, inclusiv performanţa acestora în locaţii fizice (coordonate GPS) şi Codul de răspuns rapid/QR.
  • Gestionarea procedurilor de întreţinere şi a operaţiunilor pentru fiecare echipament înregistrat: proceduri stabilite, programate, repetabile în timp metric (ex.: în funcţie de orele de utilizare a echipamentului).
  • Planificarea activităţilor de întreţinere şi calendarul acestora
  • Gestionarea stocurilor de materiale consumabile şi de piese de schimb utilizate în procesul de întreţinere
  • Tip de funcţionalitate "Tablou de bord", prin intermediul căruia personalul cu anumite funcţii poate vizualiza situaţia curentă/existentă a procesului de întreţinere.
  • Managementul tehnicienilor şi subcontractanţilor implicaţi în procesele de întreţinere
  • Planificarea activităţilor de întreţinere şi calendarul acestora
  • Managementul preventiv (comenzile de lucru) şi corectiv (intervenţiile) al activităţilor de mentenanţă
  • Aplicaţie mobilă pentru facilitarea oricărui tip de raportare a activităţilor de mentenanţă